Збірник наукових праць “Стратегія економічного розвитку України” заснований у 2000 році за ініціативою кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Проблематика, що висвітлюється на сторінках збірника, охоплює питання:

  • теорії стратегії та економічного розвитку;
  • стратегічного менеджменту на підприємстві;
  • ефективності функціонування та економічного розвитку підприємства;
  • інноваційно-інвестиційної сфери;
  • прогнозування та державного регулювання економіки;
  • розвитку галузей;
  • освіти тощо.

Мова видання: українська (з розширеним анотуванням англійською та російською мовами).

Періодичність: двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію:  серія КВ № 11575-447Р від 28.07.2006 р., видане Міністерством юстиції України.

Фахова реєстрація: наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. №241

ISSN: 2312-9298 (print)

ISSN: 2415-7112 (online)

Електронні копії збірника передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

З питань можливості отримання збірника звертатися в редакцію за адресою:
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Проспект Перемоги 54/1, каб. 261а,
Київ, 03680 Україна
Тел: (044) 371 61 92, (044) 456 61 99, (044) 360 01 21
E-mail: sedu@sedu.com.ua

Share