Завантажити випуск
Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці

Голіонко Н. Г. Застосування методичного підходу до управління підприємством в умовах використання технологій е-бізнесу 5-12
Дерев’янко О.Г. Методичні основи національного рейтингу якості управління репутацією 13-25
Ліва О.М. Становлення та розвиток концепції управління соціальним капіталом підприємства 26-38
Пономаренко Т.В. Еволюція концепції корпоративної стійкості 38-45
Рєпіна І. М. Генезис результату діяльності підприємства на шляху до інвайронментальної економіки 45-52

Інноваційні імперативи та інвестиційна діяльність

Гладчук К. М. Подвійний лістинг як новітній інструмент активізації українського ринку ІРО 53-63
Скібіцький О. М. Актуальність інвестицій в економічну освіту персоналу для подолання і профілактики кризових ситуацій на підприємстві 63-71

Теорія і практика стратегічного управління

Данніков О.В., Іваськo І.М. Комплексна система стратегічного управління маркетинговими процесами на підприємстві 83-92
Кічук А.О., Зюкова І.О. Економічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки України 52-57
Криворучкіна О.В. Комунікаційне поле управлінської взаємодії в організації 92-98
Наторіна А.О. Теоретичні та практичні аспекти вибору маркетин-гової товарної стратегії підприємства 98-106
Петренко Л.А., Трейтяк М.М. Оцінювання оптимальності організаційної структури управління підприємством 107-117
Сай Д.В. Сучасні підходи до сегментації та позиціонування 118-125
Смолін І.В. Стратегічна конкурентоспроможність підприємства: змістовні імперативи та критерії оцінювання 126-137
Шатілова О.В. Стратегічне управління підприємством у нестабільному ринковому середовищі 138-146
Шевчук Н.В. Фундаментально-вартісний підхід в контексті обґрунтування стратегічних рішень на підприємстві 147-155

Державне регулювання економіки

Лось В.В., Усик В.І. Детермінанти вразливості боргової безпеки України 156-163
Мустафіна Д. В. Поняття та характеристики державно-приватного партнерства (світова практика) 163-172

Розвиток регіонів і галузей

Сагайдак М. П. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку послуг в Україні 173-183
Терентьєва О.В. Масштаби та глибина кризових процесів на підприємствах з виробництва електродвигунів в Україні 183-194

Ефективність та результативність розвитку підприємств

Коцюба О.С. Кількісне оцінювання господарського ризику в межах нечітко-множинної методології 195-208
Кроніковський Д.О. Інтеграція системи контролінгу до існуючої системи менеджменту на підприємстві 209-214
Лозовик Ю. М. Побудова інтегрованої системи моніторингу фінансо-вого стану підприємства 214-231
Кульбако М.С. Соціальне підприємництво: кон’юнктурний тренд чи ефективний інструмент вирішення соціальних проблем суспільства? 232-240

Online Publications

Oleksii Oleksiuk The Basics Of Trade Policy Performance Under Firm’s Heterogeneity (PDF)
I. M. Riepina, K. Andriushchenko, D. Barabas, O. Grebeshkov Business Model of Inclusive Entrepreneurship (PDF)

 


Завантажити випуск №36

Оберіть формат для завантаження

PDFAmazon KindleePubFB2MOBI
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Share