Завантажити випуск
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Бойченко К.С. Гармонізація розвитку підприємств в умовах модернізації економіки

Гребешкова О.М. Практика партнерських відносин українських підприємств: оцінка стану та характеристика тенденцій

Казачков І.О. Аутсорсинг: соціально-трудовий та економічний аспекти

Швиданенко Г.О. Імперативи розвитку підприємств

ІННОВАЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кубарева І.В. Методичні та прикладні аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємства

Кукоба О.В. Сучасні новації в теорії менеджменту реорганізаційних процесів на підприємствах

Олієвська М.Г. Комерціалізація вузівських інновацій як резерв зростання людського капіталу вітчизняних підприємств

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Васильцов Є.В. Стратегічний підхід до визначення продуктивності підприємства

Гелевачук З.Й. Модель інтегрованого маркетингового управління стратегічним розвитком підприємства

Гонтарева І.В. Визначення функціональних меж управління підприємством

Григор’єва Л.В. Когнітивне моделювання рівня залученості персоналу у корпоративному управлінні

Дима О.О. Дуалістичність у діяльності посередницької організації

Зеленський М.В. Методичні підходи до оцінювання ефективності аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства

Ліфінцев Д.С. Роль організаційної культури у довгостроковому розвитку підприємства

Рєпіна І.М. Стратегічна матриця моделі управління активами підприємств

Смирнов Є.В. Методичні аспекти оцінювання стратегічної ефективності управління ресурсами підприємства

Степаненко Т.О. Інтегроване управління матеріальними ресурсами промислового підприємства

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Ворошилова Г.О. Державне регулювання як елемент розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

Загурський О.М. Інституціональний аналіз кооперативних процесів в аграрному секторі України

РОЗВИТОК РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕЙ

Бакалова Н.Л. Сучасні проблеми якості продукції молокопереробного підкомплексу

Брич В. Я., Мазур В. С. Управління якістю туристичних послуг у сучасних умовах господарювання

Буханець В. В. Ефективність формування та використання фінансового потенціалу гірничо-збагачувальних комбінатів України

Дерев’янко О.Г. Репутація як фактор споживчого вибору продуктів харчової промисловості

Поліщук Є.А., Левченко В. П. Саморегулівні організації як складова концепції розвитку небанківських фінансових установ

Тонюк М.О. Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств аграрного сектору економіки в київській області

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Артищук І.В. Щодо проблеми визначення рівня ризикозахищеності торговельного підприємства

Дмитренко А.І. Ліквідація підприємства як базовий інструмент антикризового менеджменту

Земцова К.А. Структура визначення факторів впливу на стійкість функціонування промислових підприємств

Копитко М.І. Моделювання системи економічної безпеки промислових підприємств на основі використання теорії «м’яких» обчислень

Кузьомко В.М. Безпека підприємства: економічна сутність і змістовний контекст

Пожуєва Т.О. Економічна безпека підприємства: категоріальний аналіз

Тирінов А.В. Взаємозв’язок функцій управління підприємством і противитратного механізму підвищення ефективності його діяльності

Ткаченко А.М. Сучасні підходи до систематизації методів економічної діагностики

Шевчук Л.М. Ефективність реалізації систем управління техніко-технологічним оновленням

Шевчук Н. В. Сучасні моделі оцінювання доданої вартості підприємства

 

Yeliena Prokhorova The Formal Elements Of Ukrainian Enterprises Organizational Culture: Availability And Characteristics


Завантажити випуск №35

Оберіть формат для завантаження

PDFAmazon KindleePubFB2MOBI
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Share