Завантажити випуск

Інноваційно-інвестиційна сфера

Лук’яненко Д.Г., Лук’яненко О.Д., Дорошенко О.С. Наукові парки в розвитку стратегічного партнерства науки, бізнесу і освіти 4-9
Шпанковська Н.Г., Канська О.І., Котенко Н.О. Комплексний підхід до удосконалення взаємодії в системі «наука-освіта-бізнес» 9-17
Панченко Ю.В. Напрямки економічного розвитку в сфері високих технологій та інтелектуальної власності 17-24
Рудь О.В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку підприємства 24-30

Теорія стратегії та економічного розвитку

Смолін І.В., Дрінь О.Я. Ідеології вибору методології і форми стратегії підприємства за змінюваних умов середовища 31-38
Шубін О.О., Гусєва О.Ю. Дихотомія визначення стратегічних змін у науковому дискурсі 38-44
Яркина Н.Н. Адаптація концепції холістичного (цілісного) маркетингу до реалій вітчизняного ринку 44-54
Данніков О.В., Раупов Р.Б. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку підприємства 54-59
Кузьомко В.М. Концепція захищеності в контексті становлення теорії економічної безпеки підприємств 60-65
Замкевич Б.М. Стійкість як критерій кризового стану підприємства 65-70
Юрченко О. Розвиток людського капіталу підприємства під впливом організаційної культури 70-75
Томчук–Пономаренко Н.В. Теоретико-методологічні і практичні питання безпеки людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня 75-80

Прогнозування та державне регулювання економіки

Маісурадзе М.Ю. Проблемні питання розвитку державно-приватного партнерства в Україні 81-87
Сабадош Г.О., Усенко О.В. Проблеми ефективності діяльності апарату державного управління в Україні 88-93
Осадчий Є.С. Банки з іноземним капіталом на ринку України: проблеми та перспективи розвитку 94-102
Прудь П.В. Участь страховиків життя у недержавному пенсійному забезпеченні в Україні 102-109

Розвиток регіонів

Донева Н.М., Шарко М.В. Модель формирования региональных туристических кластеров 110-120
Котенок Д.М. Проявлення екологічних втрат в економіці міста 120-127
Сігуа В.Т. Синергетичний підхід до стратегічного управління муніципальним кластером промислового міста 128-133
Ліва О.М. Теоретико-прикладні аспекти діяльності комунальних підприємств 133-138

Розвиток галузей

Нікіфорова В.А. Особливості інтеграції металургійної галузі Україні в Митний союз та ЄС 139-147
Поліщук М.Ю. Формування алгоритму дослідження галузевого ринку гірничо-металургійного комплексу 147-152
Цапенко В.Ю. Кластерні об’єднання як спосіб удосконалення функціонування енергетичного ринку 152-157
Савко О.Я. Аналітика тенденцій фінансового стану газорозподільних підприємств 157-166
Васильченко К.Г. Стан, проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності у харчовій промисловості України 166-173
Гринчук Т.П. Тенденції розвитку вітчизняного зерновиробництва 173-177
Лозінська К.В. Зарубіжний досвід розвитку лізингових відносин у сфері АПК 177-183

Стратегічний менеджмент на підприємстві

Чичкан-Хліповка Ю.М. Стратегічні рішення авіакомпанії щодо аутсорсингу робіт з технічного обслуговування повітряних суден 184-192
Барабась Д.О. Підвищення конкурентоспроможності підприємств за умов загальноекономічної кризи 192-197
Махова Г.В., Дяченко М.І. Управлінські інновації при формуванні стратегічних партнерств підприємств 198-202

Ефективність функціонування та економічний розвиток підприємства

Строкович Г.В. Організаційне забезпечення зростання якості функціонування підприємств в умовах економіки знань 203-212
Чуланова О.Л. Інтеграція концептуальних основ компетентнісного підходу до стратегічного управління персоналом організації 212-220
Іщенко М.І. Модель оцінки ресурсного забезпечення фінансово-економічних результатів діяльності підприємства 220-228
Коцюба О.С. Оцінювання внутрішньої форми доходності в ситуації нечітких грошових потоків 228-241
Гордієнко І.В. Бізнес-аналіз підприємства: структурування інформації засобами функціонального моделювання 241-251
Каліберов О.Г. Маркетингова стратегія як підґрунтя зростання ефективності діяльності підприємства 251-258
Олійник О.В. Системний підхід до управління витратами 258-264

Освіта

Нямещук Г.В. Ефективність діяльності вищих навчальних закладів у стратегічному партнерстві з бізнесом 265-270
Антонюк С.Н., Мордас І.В. Розробка проблем української економіки в науковій спадщині вчених Київського комерційного інституту першої третини ХХ ст. 270-277
Лозовик Ю.М. Технологія розробки та проведення бізнес-турнірів з використанням комп’ютерних ділових ігор 277-284

Анотації (рос., англ.)


Завантажити випуск №33

Оберіть формат для завантаження

PDFAmazon KindleePubFB2MOBI
 Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Share