Титул

Зміст

Варцаба В. І., Петренко В. П. Гармонізоване управління і менеджмент — актуальний напрям розвитку теорії і практики управління

Макара О.В. Перспективи формування ефективної моделі соціального партнерства

Мних О.Б. Актуальні проблеми управління ринковою вартістю міжнародних компаній

Павлик Х.Б. Управління еклектикою соціальних підприємств

Свинчук А.А. Міжнародний досвід розвитку соціальних підприємств: уроки для України

Соболь С.М. Малий бізнес України у контексті євроінтеграції

Федулова І.В. Дослідження продовольчої безпеки: принципи і підходи щодо оцінки

Чернихівська А.В. Переваги застосування проектного менеджменту у сфері регіонального управління

Ткаленко С.І. Економічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки України

Юринець З. В. Аналіз методик та результатів оцінки конкурентоспроможності національних економік у напрямі впровадження інновацій

Хапатнюковський М. М. Зовнішньоторговельний вимір глобальних дисбалансів

Кісь С.Я., Кісь Г.Р., Вівчар Г.О. Особливості процесів управління капіталізацією підприємств нафтогазового комплексу

Клєцова Н.В. Причини та наслідки плинності найманих працівників на сільськогосподарських підприємствах України

Рябенко В.В. Організаційний механізм управління формуванням стратегічного потенціалу підприємств харчової промисловості

Ковтун К.С. Методичні рекомендації щодо елімінування впливу факторів, що стримують впровадження інновацій на підприємствах фармацевтичної галузі

Никифоренко В.Г., Кравченко В.О. Активізація інноваційного розвитку — підґрунтя економічної безпеки підприємства

Скочиляс С.М., Черничинець С.П. Організаційні форми взаємодії учасників інвестиційного процесу

Носирєв О.О. Менеджмент регіонального інноваційного розвитку

Кукурудзяк Л.В. Формування системи управління нематеріальними активами підприємства

Соболєва Т.О. Інноваційна діяльність в Україні: тенденції в контексті реалізації відкритих інновацій

Поплавська Ж.В. Вдосконалення стратегічного управління шляхом використання концепції FORESIGHT

Богатирьов І.І. Імперативи формування і реалізації фінансової стратегії корпорації

Кузик О.В. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на сучасних підприємствах

Хлевицька Т.Б. Методичний підхід до оцінки ефективності корпоративної соціальної діяльності підприємств на інтегративній платформі

Черпак А.Є. Методичні підходи до оцінки якості побудови системи корпоративного управління акціонерного товариства

Верба В.А. Еволюція управлінських технологій як віддзеркалення проблематики та завдань розвитку підприємств

Полянська А.С. Роль менеджменту знань у ситуаційному управлінні на підприємстві

Скопенко Н.С. Методичні підходи до визначення доцільності та ефективності інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання

Борисова Т.М. Концептуальна схема некомерційного маркетингу

Багацький В.М., Островський Я.В. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності продукції

Володькіна М.В. Тенденції розвитку форм організації функціональних підсистем сучасних підприємств

Анотації

Share