Завантажити випуск
Теорія стратегії та економічного розвитку

Смолін І. В., Опанасюк Ю. І. Трьохмірність конкурентоспроможності економічної організації та прикладні аспекти її реалізації
Шевчук Н. В.
Стратегічні аспекти управління формуванням вартості підприємства
Клименко С. М.
Особливості управління ризиками розвитку підприємства
Марченко М. М.
Проектний підхід в управлінні розвитком підприємства
Ревуцька Н. В. Особливості формування системи управління ресурсами підприємства

Прогнозування та державне регулювання економіки

Тормоса Ю. Г. Система державного управління ціноутворенням
Кондратюк С. Я.
Розвиток устрою небюджетних інституцій держави
Котенок Д. М.
Систематизація категоріального апарату дослідження трудової сфери
Василькова Н. В. Роль держави у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів: досвід Німеччини

Інноваційно-інвестиційна сфера

Михайленко О. Ф., Паздрій В. Я. Соціальне інвестування: ідентифікація й оцінювання некомерційних проектних вигід
Батенко Л. П., Діброва О. Ю. Сучасний стан проектного управління в транснаціональних компаніях: глобальний і локальний ракурси
Саричев Д. О. Алгоритм оцінювання бюджетної цінності соціально орієнтованих інвестиційних проектів
Кучер Т. Л. Вплив використання інноваційних фінансових інструментів на економічну активність
Касянчук Т. В. Оцінка ефективності інвестованого капіталу диверсифікованої бізнес-групи

Розвиток  галузей

Гаращенко Н. М., Костін Ю. Д. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища енергозбутової компанії
Процюк І. В. Чинники формування кризового потенціалу нафтогазових підприємств
Малярчук О. Г. Оцінка рівня розвиненості динамічних здатностей підприємств: методичні засади та практична апробація
Прохорова Є. В., Закревська І. С. Активізація збутової діяльності підприємства шляхом відкриття Інтернет-магазину
Проскурня М. Г. Методологічний інструментарій управління конкуренто- спроможністю послуг підприємств сфери інформаційних технологій

Стратегічний менеджмент на підприємстві

Паздрій В. Я. Модель проактивної поведінки компанії
Верба В. А., Яковенко С. В. Методичні положення оптимізації товарного портфеля виробничого підприємства
Оберемчук В. Ф., Погоріла А. С. Стратегічний розвиток бренду: сутність, оцінювання, перспективи
Кібук Т. М. Аналіз сучасних підходів до управління стратегічним потенціалом підприємства
Гребешков О. М. Оцінювання готовності підприємств до впровадження інформаційної стратегії
Сагайдак М. П. Роль внутрішнього маркетингу у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

Ефективність функціонування та економічний розвиток підприємства

Кизенко О. О. Бюджетне управління підприємством: проблеми застосування системного підходу
Коцюба О. C. Вимірювання господарського ризику в межах бюджетування діяльності підприємства
Криворучкіна О. В., Васильцов Є В. Ресурсно-процесний підхід до оцінювання продуктивності підприємства
Янголь Г. В. Методичні підходи до вимірювання результативності діяльності підприємства
Голіонко Н. Г. Особливості формування ланцюжка створення вартості у електронному бізнесі

Історико-економічні аспекти розвитку господарських систем

Корнійчук Л. Я. Що день прийдешній нам готує? (план чи ринок)
Тимочко Н. О. «Косигінська реформа» (1965 р.) як спроба вдосконалення радянської господарської системи
Опанасенко В. М. Методологія цивілізаційного підходу в дослідженні тіньової економіки
Тимченко Ю. В. Кооперація в економічній літературі 20-х років ХХ ст.
Полюсевич Ю. Г. Аналіз радянської господарської системи у працях вчених-економістів української діаспори
Удовенко І. О. Специфіка залучення найманої праці у виробничий процес у трансформаційному періоді

Анотації (рос., англ.)

Завантажити випуск №36

Оберіть формат для завантаження

PDFAmazon KindleePubFB2MOBI
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Завантаження тимчасово недоступно
Share