Останній випуск

№38 (2016)

У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень стратегічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Розкрито інноваційні імперативи та напрями подальшого розвитку інвестиційної сфери. Досліджено окремі аспекти сучасної проблематики державного регулювання економіки. Запропоновано напрями розвитку регіонів та окремих галузей. Розвинуто теоретичні основи та окреслено способи вдоскона- лення практики стратегічного управління, підвищення ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання.

Завантажити PDF

Збірник наукових праць "Стратегія економічного розвитку України" ISSN 2312-9298 (друкована версія)

3d_seduЗбірник засновано Київським національним економічним університетом у 2000 році.

Основними цілями збірника є висвітлення теоретичних та прикладних проблем стратегії економічного розвитку України, дослідження проблем теорії стратегії та економічного розвитку, прогнозування та державного управління економікою, інноваційно-інвестиційної сфери, регіональної економіки, стратегічного менеджменту на підприємстві, ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств.

Редколегією збірника приймаються статті, що мають наукове та практичне значення для дослідників та фахівців, які працюють у сфері економіки.

Збірник видається двічі на рік — у червні та грудні.

Терміни подання статей до редакції збірника наукових праць «Стратегія економічного розвитку України:

  • до червневого випуску – з 1 січня до 1 квітня;
  • до грудневого випуску – з 1 липня до 1 жовтня.

Усі статті проходять процедуру анонімного рецензування та відбору за участю науковців і професіоналів-практиків з України та зарубіжжя.

Збірник є цінним джерелом інформації для практиків і науковців у галузі економіки макро-, мезо- та мікросистем, сприяє обміну знаннями, результатами досліджень й ідеями у цій сфері.

Наукометричні бази та каталоги

google_scholar_logo