Останній випуск

№41 (2017)

У збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень стратегічних процесів на макро-, мезо- та мікрорівнях національної економіки. Висвітлено підходи до вивчення соціально-економічних процесів у трансформаційній економіці. Розкрито інноваційні імперативи та напрями подальшого розвитку інвестиційної сфери. Запропоновано напрями розвитку регіонів та окремих галузей. Розвинуто теоретичні основи та окресле- но способи вдосконалення практики стратегічного управління, підвищення ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання.

Завантажити PDF

Збірник наукових праць "Стратегія економічного розвитку України" ISSN 2312-9298 (друкована версія)

3d_seduЗбірник засновано Київським національним економічним університетом у 2000 році.

Основними цілями збірника є висвітлення теоретичних та прикладних проблем стратегії економічного розвитку України, дослідження проблем теорії стратегії та економічного розвитку, прогнозування та державного управління економікою, інноваційно-інвестиційної сфери, регіональної економіки, стратегічного менеджменту на підприємстві, ефективності функціонування та економічного розвитку підприємств.

Редколегією збірника приймаються статті, що мають наукове та практичне значення для дослідників та фахівців, які працюють у сфері економіки.

Збірник видається двічі на рік — у червні та грудні.

Терміни подання статей до редакції збірника наукових праць «Стратегія економічного розвитку України:

  • до червневого випуску – з 1 січня до 1 квітня;
  • до грудневого випуску – з 1 липня до 1 жовтня.

Усі статті проходять процедуру анонімного рецензування та відбору за участю науковців і професіоналів-практиків з України та зарубіжжя.

Збірник є цінним джерелом інформації для практиків і науковців у галузі економіки макро-, мезо- та мікросистем, сприяє обміну знаннями, результатами досліджень й ідеями у цій сфері.
Share